wait

Verzekerd tegen misbruik van uw creditcards

Vraagt u voor uw onderneming meerdere Cards aan? Dan kunt u zich met de verzekering Ongeoorloofd Gebruik verzekeren tegen misbruik door medewerkers met hun Card. Heeft u een Visa World Card of Visa World Card Gold, dan bent u automatisch verzekerd.

  • Verzekerd bedrag € 15.000,- per gebeurtenis
  • Eigen risico slechts € 50,-

Het gemak van de standaard Verzekering Ongeoorloofd Gebruik

Staan er uitgaven op uw rekeningoverzicht die u niet kunt thuisbrengen, neem dan telefonisch contact op met de Business Card Servicedesk. U ontvangt vervolgens het telefoonnummer van de verzekeraar voor meer informatie of het indienen van een claim. Dien claims uiterlijk binnen 30 dagen na melding van het misbruik bij de verzekeraar in.

Bij misbruik bent u verplicht de Card van de betreffende Card-houder te blokkeren en de Card-houder daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De Card-houder moet de Card teruggeven en mag geen gebruik meer maken van de Card. Openstaande bedragen moet hij of zij onmiddellijk betalen.

 

 

 

Ingangsdatum

De verzekering geldt tijdens de verzekeringsperiode, zoals vermeld op het polisblad. De schade wordt uitsluitend in behandeling genomen als die heeft plaatsgevonden binnen de verzekeringsperiode.

Vergoeding

Als uw bedrijf aan de voorwaarden voldoet en uw claim wordt goedgekeurd, keert de verzekeraar het schadebedrag uit, tot maximaal € 15.000,- per gebeurtenis. De betaling van vergoedingen zal rechtstreeks aan de verzekerde worden gedaan. Vergoedingen worden uitbetaald in Euro's.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 50,- per claim.

Uitsluitingen                      

De verzekering is niet geldig bij ongeoorloofde uitgaven gedaan door eigenaren, gekozen directeuren, partners, hoofdaandeelhouders of niet-werknemers.

Je leest er alles over in de Voorwaarden voor Verzekering Ongeoorloofd Gebruik en in de Algemene Voorwaarden.

 

Situaties waarin betalen met je creditcard handig is

Online aankopen

Online shoppen met een creditcard

Wereldwijd betaalgemak

Zakelijke lunch en diner

Wereldwijd betaalgemak

Online adverteren voor zzp en mkb