wait

Tijdelijke blokkade van uw creditcard(s)

Financiële instellingen zorgen samen voor een veilige financiële wereld. Daarom doen we verplicht klantonderzoek. Zijn uw zakelijke creditcard(s) geblokkeerd omdat we informatie missen? Dat spijt ons, de blokkade is helaas nodig om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) .

Klantonderzoek en blokkade

Hoelang duurt het klantonderzoek?

Nadat u uw informatie aan ons stuurt, ronden we ons onderzoek gemiddeld in drie weken af. Als uw bedrijf een ingewikkelde structuur heeft, kan het onderzoek langer duren. Bijvoorbeeld als er nog aanvullende informatie nodig is.

Ik ben een trouwe klant en heb altijd overal aan meegewerkt. Waarom worden mijn creditcard(s) toch geblokkeerd?

Het spijt ons dat we uw creditcard(s) moeten blokkeren. Dat hadden we graag voorkomen. Maar zolang het klantonderzoek naar uw bedrijf niet klaar is, kunnen we niet voldoen aan de wetgeving. Daarom is de blokkade helaas nodig.

Ik heb al meegewerkt aan het klantonderzoek. Waarom moet dit nu weer?

Ons klantonderzoek voeren we uit in verschillende stappen. Alle stappen zijn nodig om te voldoen aan wetgeving:
Stap 1: controle van de bedrijfsgegevens.
Stap 2: identificatie van de tekenbevoegden.
Stap 3: uitgebreider onderzoek van de structuur, belanghebbenden en de geldstromen van het bedrijf. Daarvoor vragen we u nog eens een of meer keren om informatie.

Mijn zakelijke creditcard is geblokkeerd. Wat nu?

We hebben informatie nodig om ons klantonderzoek af te maken. Onze contactpersoon bij uw bedrijf heeft van ons een e-mail gekregen waarin staat om welke informatie het gaat. Zodra het klantonderzoek positief is afgerond, kunt u uw creditcard( s )dan weer gebruiken .

Worden abonnementen of andere periodieke betalingen wel betaald met mijn creditcard(s)?

Nee, helaas niet. Ook deze betalingen worden geweigerd. Neem contact op met het bedrijf waar u de betalingen aan moet doen, zodat u kunt bespreken welke gevolgen dit voor u heeft en hoe u dit (tijdelijk) kunt oplossen. De betalingen kunnen weer worden afgeschreven zodra we ons klantonderzoek positief hebben afgerond.

Wanneer gaat de blokkade eraf?

De blokkade gaat eraf zodra we ons klantonderzoek positief hebben afgerond.

Wat gebeurt er als het onderzoek negatief wordt afgerond?

Helaas moeten we uw creditcard(s) dan opzeggen en definitief blokkeren.

Informatie opsturen

Aan wie heeft ICS de e-mail gestuurd?

Onze contactpersoon bij uw bedrijf heeft van ons een e-mail gekregen waarin staat welke informatie we nodig hebben. De contactpersoon is degene die bij de aanvraag is doorgegeven als contactpersoon. Wie onze contactpersoon is, ziet u in Mijn ICS Business bij 'Contact'.

Ik heb geen e-mail gehad. Welke informatie moet ik opsturen?

Onze contactpersoon bij uw bedrijf heeft van ons een e-mail gekregen waarin staat welke informatie we nodig hebben. Bent u contactpersoon en heeft u geen e-mail gehad, of kunt u deze niet meer vinden? Bel onze Business Servicedesk op telefoonnummer 020 - 6 600 666. We helpen u graag op werkdagen van 8.00 uur tot 18.00 uur.

Ik wil niet alle informatie doorgeven. Wat nu?

Voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn we verplicht om te weten wie onze klanten zijn. Als uw bedrijf niet aan het klantonderzoek meewerkt, kunnen we niet aan deze wettelijke verplichting voldoen. Helaas moeten we uw creditcard(s) dan opzeggen en definitief blokkeren.

Ik begrijp niet welke informatie precies wordt bedoeld, of heb deze informatie niet. Wat nu?

Beantwoord de e-mail die u heeft ontvangen. Geen e-mail? Onze contactpersoon bij uw bedrijf heeft van ons een e-mail gekregen waarin staat welke informatie we nodig hebben. Bent u contactpersoon en heeft u geen e-mail gehad, of kunt u deze niet meer vinden? Bel onze Business Servicedesk op telefoonnummer 020 - 6 600 666. We helpen u graag op werkdagen van 9.00 uur tot 18.00 uur.

Veiligheid

Hoe weet ik dat dit geen valse e-mail is?

Bekijk onze tips om valse e-mail te herkennen. Twijfelt u? Bel onze Business Servicedesk op telefoonnummer 020 - 6 600 666. We helpen u graag op werkdagen van 9.00 uur tot 18.00 uur.

Hoe weet ik zeker dat mijn gegevens veilig zijn?

We gaan zorgvuldig om met uw gegevens. We houden ons hierbij aan ons privacy statement. Stuurt u de informatie liever extra beveiligd? Mail ons een beveiligd WinZip-bestand en stuur de inloggegevens in een aparte mail. Zet in elke e-mail uw klantnummer. Dit staat in de e-mail die u heeft ontvangen.