wait

Identificeren van tekenbevoegden

NL EN
Waarom is het nodig dat tekenbevoegden zich identificeren?

Uw veiligheid is belangrijk voor ons. Wij doen wat wij kunnen om te voorkomen dat onze Cards gebruikt worden voor financiële criminaliteit. Daarvoor willen wij de identiteit van onze klanten goed kennen en controleren. Dit zijn wij ook verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo helpt u ons zorgen voor een veiligere maatschappij.

Zo werkt identificeren via de app
 1. Download de ICS Business app
 2. Log in met uw geboortedatum en de code uit onze e-mail
 3. Maak een foto van uw identiteitsbewijs en uzelf
Benodigdheden
 1. Uw smartphone of tablet
 2. Een geldig identiteitsbewijs
 3. De code uit onze e-mail
Uw gegevens worden beveiligd

De foto die u van het identiteitsbewijs maakt, en wij bewaren, krijgt een watermerk. Zodat het document echt alleen gebruikt kan worden voor uw identificatie bij ICS. Onderaan deze pagina leest u ook welke maatregelen u zelf kunt nemen om uw gegevens veilig te houden. Zorg er in elk geval voor dat uw smartphone of tablet altijd is bijgewerkt met de laatste updates. Algemene informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens vindt u ook in ons Privacy Statement.

Hulp nodig?

Bel onze Servicedesk op 020 - 6 600 666. We helpen u graag op werkdagen tussen 8.00 en 18.00. Wilt u meer weten over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en wat wij doen om de maatschappij samen met u veiliger te maken? Kijk op www.icsbusiness.nl/wwft.

Tips en veelgestelde vragen

Waarom ontvang ik geen e-mail over identificatie?

Soms komen e-mails van ICS terecht in de spambox. Controleer daarom uw spambox. De e-mail is afkomstig van noreply@internet.icscards.nl.

Waarom moet ik mij identificeren?

De Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) verplicht ons om van al onze klanten de identiteit te kennen en controleren. Dat helpt ons om degenen die het financiële systeem niet op de daarvoor bedoelde manier gebruiken, 'boven water' te krijgen. Zo gaan we misdaad tegen en zorgen we samen voor een veiligere maatschappij.

Daarom vragen we u om u te identificeren op het moment dat u klant bij ons wordt. In sommige gevallen kunnen we u vragen om u opnieuw te identificeren, ook al heeft u dat al eerder gedaan.

Lees meer over de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft).

 

Waarvoor gebruiken jullie de foto van mijn identiteitsbewijs?

We gebruiken de foto van uw identiteitsbewijs voor de identificatie en de controle van uw gegevens. Daarna bewaren we uw identiteitsbewijs. We gaan zorgvuldig om met de foto's die u maakt bij de online identificatie, en met de andere gegevens die u met ons deelt. Meer hierover leest u in ons Privacy Statement.

Mag ik mijn BSN afschermen?

Op basis van de Wwft bent u niet verplicht om uw Burgerservicenummer (BSN) aan ons door te geven. U kunt als u dat wilt uw BSN afschermen tijdens de identificatie. Gebruik in dat geval uw rijbewijs als identiteitsbewijs voor online identificatie en plak een dun strookje papier, of iets vergelijkbaars, over het BSN. Zorg ervoor dat de rest van het identiteitsbewijs wel goed zichtbaar is. 
Als u een paspoort of identiteitskaart gebruikt, kunt u het BSN niet afschermen tijdens de identificatie. Dit komt doordat het BSN bij deze identiteitsbewijzen onderdeel is van een langere code die we nodig hebben om te controleren of het identiteitsbewijs echt is. Bij een rijbewijs is dit niet het geval en kan de echtheidscontrole plaatsvinden met afgeschermd BSN.

Uw BSN is dus niet nodig om u te identificeren. Toch vragen wij u om uw BSN wel via uw identiteitsbewijs met ons te delen. Wij hebben uw BSN namelijk nodig om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze verplichtingen zijn:

 • De Algemene wet inzake rijksbelastingen verplicht ons om voor bestuurders die als tekenbevoegden zijn ingeschreven bij de KvK, informatie over saldo door te geven aan de Belastingdienst. Daarbij zijn wij verplicht om het BSN te gebruiken. 
 • Het BSN is nodig voor het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank. 

Op Burgerservicenummer (BSN) | Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie.

Waarom is mijn identificatie mislukt?

Dat kan verschillende oorzaken hebben. Deze oorzaken komen het meest voor:

 • De kwaliteit van de foto die u heeft genomen van uw identiteitsbewijs is niet goed genoeg.  
 • Uw identiteitsbewijs is niet meer geldig.  
 • U heeft een foto gemaakt van uw identiteitsbewijs op een beeldscherm.  
 • U heeft uw identiteitsbewijs op het hoesje van uw smartphone of tablet gelegd terwijl u de foto maakte. Ook dan lijkt het voor onze computers alsof u een foto van een beeldscherm maakt.  
 • U heeft een foto gemaakt van een kopie van uw identiteitsbewijs.   
 • U heeft geen geldig identiteitsbewijs gebruikt.  
  Geldige identiteitsbewijzen zijn een Nederlands rijbewijs, Europese identiteitskaart of een paspoort.  

 

Over veiligheid

Ik ontvang een e-mail over identificatie. Hoe weet ik dat het geen fraude of 'phishing' is?

Goed dat u hierop let. Controleer altijd of het adres van de afzender klopt. Dit is voor onze e-mail over identificatie noreply@internet.icscards.nl. U herkent valse e-mails als volgt:

 • De e-mail is meestal niet persoonlijk, er staat 'beste klant' of 'geachte heer/mevrouw'
 • In de e-mail wordt gevraagd om snel actie te ondernemen
 • Reageert u niet direct op de e-mail, dan wordt dan wordt er gedreigd met gevolgen zoals een boete of het blokkeren van uw creditcard
 • De link in de e-mail, stuurt u naar een valse website
 • Uw mailprovider of spamfilter geeft meestal wel al aan dat de e-mail spam is

Wat kan ik doen om mijn gegevens te beveiligen?

 • Zorg dat op uw apparaat de meest recente versie is geïnstalleerd van het OS (dit is het besturingssysteem), de browser en andere software. Dit doet u door de laatste updates uit te voeren in de App of GooglePlay Store. De laatste software update kunt u ook bijwerken via de instellingen van uw telefoon. 
 • Gebruik geen onbekende (beveiligde of onbeveiligde) wifi-netwerken. 
 • Gebruik bij voorkeur de mobiele dataverbinding van uw telefoon, in plaats van Wifi. 
 • Download apps alleen in de officiële appstore van uw apparaat.

Bekijk ook deze tips van de Consumentenbond.

Hoe bewaren jullie mijn identificatie?

De foto die u van het identiteitsbewijs maakt, en wij bewaren, krijgt een watermerk. Zodat het document echt alleen gebruikt kan worden voor uw identificatie bij ICS.

Het watermerk ziet er zo uit:

Hoelang bewaren jullie mijn identificatie?

De foto van uw identiteitsbewijs bewaren wij in onze systemen zolang u klant bij ons bent. Daarna bewaren we de foto's nog eens 7 jaar. Dat is omdat wij, net als andere bedrijven, verplicht zijn om onze administratie 7 jaar te bewaren. Meer informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan, vindt u in ons Privacy Statement.

Over identificatie via de app

Met welk identiteitsbewijs kan ik mijzelf identificeren?

U kunt zich identificeren met de volgende identiteitsbewijzen:

 • Nederlands rijbewijs
 • Europese identiteitskaart
 • paspoort

Voor alle identiteitsbewijzen is het van belang dat ze geldig moeten zijn op de dag van identificatie. Langer is niet nodig.

Hoe wordt de foto gemaakt?

 • Gebruik de camera aan de achterkant van uw smartphone of tablet.
 • Richt de camera op uw identiteitsbewijs en zorg dat deze binnen het kader valt.
 • Zodra het identiteitsbewijs binnen het kader valt, wordt de foto automatisch gemaakt.
 • Identificeert u zich met uw Europese identiteitskaart of uw Nederlandse rijbewijs? Maak dan een foto van de voor- en achterkant.
 • Identificeert u zich met uw paspoort? Maak dan een foto van de pagina waarop uw foto staat.
 • Zorg ervoor dat u een foto maakt van een origineel identiteitsbewijs. Een foto van een kopie van het identiteitsbewijs wordt niet goedgekeurd. 

 

Tips voor het maken van een goede foto

 • Leg uw identiteitsbewijs op een donkere ondergrond, hiermee voorkomt u spiegeling.
 • Maak de foto recht boven uw identiteitsbewijs.
 • Houd de camera van uw mobiele telefoon of tablet goed stil voor een scherpe foto.
 • Identificeert u zichzelf met een rijbewijs of identiteitskaart? Vergeet dan niet om ook een foto te maken van de achterkant.
 • Let erop dat uw identiteitsbewijs goed te zien is, en uw hand niet een deel ervan bedekt.

Welk besturingssysteem moet mijn smartphone of tablet hebben?

De volgende besturingssystemen worden ondersteund:

 • iOS versie12.5.5 en hoger
 • Android versie 4.1 en hoger

Wat als het identificatieproces vastloopt?

Onhandig, maar gelukkig helpt het vaak om de app te sluiten en opnieuw te openen. Werkt dit niet? Verwijder dan de app en download deze opnieuw. Of bel ons tussen 8.00 en 18.00 op telefoonnummer 020 - 6 600 666.