wait

Online identificeren voor zakelijke klanten

Om de Card(s) van uw bedrijf te kunnen blijven gebruiken, is het belangrijk dat u zich als tekenbevoegde online identificeert. Heeft u hierover een e-mail ontvangen van ons, of van onze contactpersoon binnen uw bedrijf? Dan kunt u starten met de online identificatie. Hieronder vindt u de uitleg die u nodig heeft.

Kom nu in actie – Gegevens aanvullen of identificeren
Heeft u berichten van ons ontvangen met het verzoek uw gegevens aan te vullen of zich te identificeren? Reageer snel en voorkom dat uw creditcard(s) moet worden geblokkeerd.

Waarom is het nodig dat tekenbevoegden zich identificeren?

Uw veiligheid is belangrijk voor ons. Wij doen wat wij kunnen om te voorkomen dat onze Cards gebruikt worden voor financiële criminaliteit. Daarvoor willen wij de identiteit van onze klanten goed kennen en controleren. Dit zijn wij ook verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De eisen voor identificatie zijn de laatste jaren bovendien strenger geworden. Daarom vragen wij tekenbevoegden om zich (opnieuw) te identificeren. Zo helpt u ons zorgen voor een veiligere maatschappij.

Wat heeft u nodig?

Voor de online identificatie heeft u het volgende nodig:

 • Uw persoonlijke validatiecode.
  Deze krijgt u van onze Contactpersoon binnen uw bedrijf. Bent u zelf Contactpersoon? Dan vindt u de persoonlijke validatiecode in Mijn ICS Business, als u inlogt als Contactpersoon.
 • Een geldig identiteitsbewijs.
  Dit zijn een paspoort, Nederlands rijbewijs of Europese identiteitskaart.
 • Een smartphone.
  De identificatie werkt niet op een laptop of PC.

Hoe werkt het?

Ga met uw smartphone naar icscards.nl/business/idv en log in met uw validatiecode en geboortedatum. Volg de uitleg op het scherm. Er worden foto's gemaakt van uw identiteitsbewijs en van uzelf. Aan het eind vragen we u om uw gegevens te controleren en klikt u op verzenden.

Start online identificatie

> Particuliere klant? Ga naar online identificeren voor particuliere klanten
Let op: u kunt alleen starten met online identificatie als u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen.

Zo werkt online identificeren
 1. Ga met uw smartphone naar icscards.nl/business/idv
 2. Log in met uw smartphone
  Voer uw validatiecode en geboortedatum in. Volg de stappen.
  De validatiecode krijgt u van onze contactpersoon bij uw bedrijf.
 3. Volg de uitleg: er wordt een foto van uw identiteitsbewijs gemaakt
  Houd uw geldige Nederlandse rijbewijs, Europese identiteitskaart of paspoort voor de camera.
 4. Volg de uitleg: er wordt een foto van u gemaakt
  Kijk in de camera van uw smartphone of tablet. Er wordt automatisch een foto van u gemaakt.
 5. Uw identificatie wordt verstuurd
Uw gegevens worden beveiligd
Uw gegevens worden versleuteld aan ons verstuurd. Onderaan deze pagina leest u ook welke maatregelen u zelf kunt nemen om uw gegevens veilig te houden. Zorg er in elk geval voor dat uw smartphone of tablet altijd is bijgewerkt met de laatste updates. Algemene informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens vindt u ook in ons Privacy Statement.
Hulp nodig?

Bel onze Servicedesk op 020 - 6 600 402. We helpen u graag op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Wilt u meer weten over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en wat wij doen om de maatschappij samen met u veiliger te maken? Kijk op www.icsbusiness.nl/wwft.

Tips en veelgestelde vragen

Voorbeeld e-mailtekst

Bent u Contactpersoon? Dan heeft u een e-mail van ons ontvangen waarin wij u vragen om ervoor te zorgen dat Tekenbevoegden zich identificeren.

Om u hierbij te helpen, hebben we een e-mailtekst opgesteld die u kunt gebruiken om aan Tekenbevoegden te sturen.

> Bekijk e-mailtekst (docx)
> Bekijk e-mailtekst (pdf)

 

Waar vind ik de persoonlijke validatiecodes in Mijn ICS Business?

Heb je een e-mail ontvangen waarin we je vragen om online identificatie? Dan duurt het maximaal 2 uur voordat je de persoonlijke validatiecodes voor de Tekenbevoegden kunt vinden op Mijn ICS Business. Zodra de codes beschikbaar zijn, zie je bovenaan de startpagina van Mijn ICS Business de knop 'Codes ophalen'. Via die knop kom je bij de persoonlijke validatiecodes.

 

Wie zijn de Tekenbevoegden?

In Mijn ICS Business vindt u een overzicht van de Tekenbevoegden. U vindt daar ook voor iedere Tekenbevoegde de persoonlijke validatiecode. Let op: log in als Contactpersoon.

Waarom moet ik mij identificeren?

De Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) verplicht ons om van al onze klanten de identiteit te kennen en controleren. Dat helpt ons om degenen die het financiële systeem niet op de daarvoor bedoelde manier gebruiken, 'boven water' te krijgen. Zo gaan we misdaad tegen en zorgen we samen voor een veiligere maatschappij.

Daarom vragen wij u om u te identificeren op het moment dat u klant bij ons wordt. In het verleden gebeurde dit vaak door 1 cent over te maken vanaf een betaalrekening waarvoor u zich al had geïdentificeerd. Toen vonden toezichthouders deze manier van identificeren nog veilig, maar nu niet meer. Daarom vragen wij nu al onze klanten om zich opnieuw te identificeren. Deze keer op een manier die past bij deze tijd en de veiligheid die wij als ICS aan onze klanten willen bieden.

Lees meer over de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft).

 

Waarom via uw smartphone?

Online identificeren is zo gemaakt dat u dit alleen kunt doen via uw smartphone. De reden hiervoor is dat u daarmee een betere foto kunt maken dan met de meeste computers en laptops. De foto van uzelf hebben we nodig om te controleren dat u echt zélf degene bent, die zich online identificeert. Wij vragen u om te glimlachen tijdens het maken van de foto, zodat wij weten dat de foto 'live' is gemaakt.

Waarvoor gebruiken jullie de foto van mijn identiteitsbewijs?

We gebruiken de foto van uw identiteitsbewijs voor de identificatie en de controle van uw gegevens. Daarna bewaren we uw identiteitsbewijs. We gaan zorgvuldig om met de foto's die u maakt bij de online identificatie, en met de andere gegevens die u met ons deelt. Meer hierover leest u in ons Privacy Statement.

Mag ik mijn BSN afschermen?

Op basis van de wet Wwft bent u niet verplicht om uw Burgerservicenummer (BSN) aan ons door te geven. U kunt als u dat wilt uw BSN afschermen tijdens de online identificatie. Gebruik in dat geval uw rijbewijs als identiteitsbewijs voor online identificatie en plak een dun strookje papier, of iets vergelijkbaars, over het BSN. Zorg ervoor dat de rest van het identiteitsbewijs wel goed zichtbaar is. 
Als u een paspoort of identiteitskaart gebruikt, kunt u het BSN niet afschermen tijdens de online identificatie. Dit komt doordat het BSN bij deze identiteitsbewijzen onderdeel is van een langere code die we nodig hebben om te controleren of het identiteitsbewijs echt is. Bij een rijbewijs is dit niet het geval en kan de echtheidscontrole plaatsvinden met afgeschermd BSN.

Uw BSN is dus niet nodig om u te identificeren. Toch vragen wij u om uw BSN wel via uw identiteitsbewijs met ons te delen. Wij hebben uw BSN namelijk nodig om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze verplichtingen zijn:

 • De Algemene wet inzake rijksbelastingen verplicht ons om voor bestuurders die als tekenbevoegden zijn ingeschreven bij de KvK, informatie over saldo door te geven aan de Belastingdienst. Daarbij zijn wij verplicht om het BSN te gebruiken. 
 • Het BSN is nodig voor het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank. 

Op Burgerservicenummer (BSN) | Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie.

Waarom is mijn identificatie mislukt?

Dat kan verschillende oorzaken hebben. Deze oorzaken komen het meest voor:

 • De kwaliteit van de foto die u heeft genomen van uw identiteitsbewijs is niet goed genoeg.  
 • Uw identiteitsbewijs is niet meer geldig.  
 • U heeft een foto gemaakt van uw identiteitsbewijs op een beeldscherm.  
 • U heeft uw identiteitsbewijs op het hoesje van uw smartphone of tablet gelegd terwijl u de foto maakte. Ook dan lijkt het voor onze computers alsof u een foto van een beeldscherm maakt.  
 • U heeft een foto gemaakt van een kopie van uw identiteitsbewijs.   
 • U heeft geen geldig identiteitsbewijs gebruikt.  
  Geldige identiteitsbewijzen zijn een Nederlands rijbewijs of een paspoort. Ook een Europese identiteitskaart die voldoet aan de ICAO-standaard is een geldig identiteitsbewijs.  
 • De kwaliteit van de foto die u van uzelf heeft genomen is niet goed genoeg. 

 

Over veiligheid

Hoe weet ik dat het geen fraude of 'phishing' is?

U herkent valse e-mails als volgt:

 • De e-mail is meestal niet persoonlijk, er staat 'beste klant' of 'geachte heer/mevrouw'
 • In de e-mail wordt gevraagd om snel actie te ondernemen
 • Reageert u niet direct op de e-mail, dan wordt uw creditcard geblokkeerd
 • Ook staat er een link in de e-mail, waarmee u naar een valse website gaat
 • Uw mailprovider of spamfilter geeft meestal wel al aan dat de e-mail spam is

Wat kan ik doen om mijn gegevens te beveiligen?

Om internetten veiliger te maken, kunt u zelf het volgende doen:

 • Zorg dat op uw apparaat de meest recente versie is geïnstalleerd van het OS (dit is het besturingssysteem), de browser en andere software. Dit doet u door de laatste updates uit te voeren in de App of GooglePlay Store. De laatste software update kunt u ook bijwerken via de instellingen van uw telefoon. 
 • Gebruik geen onbekende (beveiligde of onbeveiligde) wifi-netwerken. 
 • Gebruik bij voorkeur de mobiele dataverbinding van uw telefoon, in plaats van Wifi. 
 • Download apps alleen in de officiële appstore van uw apparaat.

Bekijk ook deze tips van de Consumentenbond.

Hoelang bewaren jullie mijn identificatie?

De foto van uzelf en de foto van uw identiteitsbewijs bewaren wij in onze systemen zolang u klant bij ons bent. Daarna bewaren we de foto's nog eens 7 jaar. Dat is omdat wij, net als andere bedrijven, verplicht zijn om onze administratie 7 jaar te bewaren. Meer informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan, vindt u in ons privacy statement.

Over de online identificatie

Met welk identiteitsbewijs kan ik mijzelf identificeren?

U kunt zich identificeren met de volgende identiteitsbewijzen:

 • geldig Nederlands rijbewijs
 • geldige Europese identiteitskaart
 • geldig paspoort (hoeft geen Nederlands paspoort te zijn)

Voor alle identiteitsbewijzen is het van belang dat ze geldig moeten zijn op de dag van identificatie. Langer is niet nodig.

Hoe wordt de foto gemaakt?

Identiteitsbewijs:

 • Gebruik de camera aan de achterkant van uw smartphone of tablet.
 • Richt de camera op uw identiteitsbewijs en zorg dat deze binnen het kader valt.
 • Zodra het identiteitsbewijs binnen het kader valt, wordt de foto automatisch gemaakt. Een rood kader betekent dat het niet lukt om een goede foto te nemen. Volg dan de uitleg op het scherm totdat u het groene kader ziet. Bij een groen kader is de foto gemaakt.
 • Identificeert u zich met uw Europese identiteitskaart of uw Nederlandse rijbewijs? Maak dan een foto van de voor- en achterkant.
 • Identificeert u zich met uw paspoort? Maak dan een foto van de pagina waarop uw foto staat.
 • Zorg ervoor dat u een foto maakt van een origineel identiteitsbewijs. Een foto van een kopie van het identiteitsbewijs wordt niet goedgekeurd. 

Foto van uzelf:

 • Gebruik de camera op de voorkant van uw smartphone of tablet.
 • Richt de camera op uw gezicht en zorg dat uw gezicht binnen het kader valt.
 • Zodra uw gezicht binnen het kader valt en u glimlacht, zal de foto automatisch worden gemaakt. Wij vergelijken deze foto met de pasfoto op uw identiteitsbewijs.
 • Een foto van foto wordt niet geaccepteerd. 

Waarom moet ik ook een foto van mijzelf maken? Er staat toch al een foto op het identiteitsbewijs?

 • Met de foto van uzelf kunnen we controleren of u echt degene bent die op het identiteitsbewijs staat.
 • We vragen u om te glimlachen tijdens het maken van de foto. Dit moet zodat we weten dat de foto 'live' is gemaakt en we dus weten dat u het echt bent. Als we u niet zouden vragen om te glimlachen, zou er een foto van een foto gemaakt kunnen worden.

Tips voor het maken van een goede foto

 • Maak de foto recht boven uw identiteitsbewijs.
 • Zorg voor een neutrale, liefst donkere achtergrond.
 • Let op lichtinval, zorg dat er géén spiegeling in de foto te zien is.
 • Let erop dat uw identiteitsbewijs goed te zien is, en uw hand niet een deel ervan bedekt.

Waarom moet ik glimlachen tijdens het maken van een foto van mijzelf?

 • We vragen u om te glimlachen tijdens het maken van de foto. Dit moet zodat we weten dat de foto 'live' is gemaakt en we dus weten dat u het echt bent. Als we u niet zouden vragen om te glimlachen, zou er een foto van een foto gemaakt kunnen worden.
 • Met de foto van uzelf kunnen we controleren of u echt degene bent die op het identiteitsbewijs staat.

Welk besturingssysteem moet mijn smartphone of tablet hebben?

De online identificatie werkt met volgende besturingssystemen en browsers:

 • Safari/iOS *11.2+
 • Chrome voor Android 67.0+
 • Samsung Internet Browser 7.2 - 8.2 / 9.2+
 • Firefox voor Android 63+

Heeft u geen smartphone of heeft u een ander besturingssysteem? Dan kunt u mogelijk een telefoon van een familielid, vriend of collega lenen.
Is dit niet mogelijk? Bel dan alstublieft met onze Identificatie Desk op 020 - 6 600 402.

Wat als het identificatieproces vastloopt?

Verwijder dan uw browsergeschiedenis en probeer het opnieuw. U kunt ook gebruikmaken van de chatfunctie tijdens de online identificatie. Of bel met onze Identificatie Desk op 020 - 6 600 401.